بیداری اسلامی

بیداری اول راه است!
زندگی هر روزه ما از لحظه بیدار شدنمان آغاز می شود. از لحظه ای که چشم هایمان رو به مسیر پیش رو باز می شود. این بیداری بسیار مهم است؛ ولی نکته ای که نباید فراموش کرد اهمیت شناختن مسیر پیش رو بعد از بیداری است. به کجا خواهیم رفت؟ مقصد بعدی و مقاصد بعدی کجا قرار گرفته اند؟ تمام مقصد ما همین بیداری بوده است؟
قریب به 2 ماه است که واژه ی «بیداری اسلامی» در رسانه های داخلی و «انقلاب اعراب» در رسانه های خارجی در ردیف اخبار اصلی قرار گرفته است. آنچه ما از آن به بیداری اسلامی و رسانه های غربی به انقلاب اعراب یاد می کنند حداقل در یک شاخصه با هم اشتراک دارند؛ جهان اسلام قدم به مرحله ی حساسی از دوران تاریخ خود گذاشته است. آنچه در کلام رهبر معظم انقلاب به دوراهی دوران تیره و تار و دوران اقتدار تعبیر شد. با این وجود سوال اصلی اینجاست که در بدنه ی مردمی این انقلاب ها چه نگاه و نظری نسبت به مراحل بعدی کار خود دارند!

بیداری اسلامی


 

نوشته شده توسط سیده ناهید اسلامی نژاد در یکشنبه بیستم آذر ۱۳۹۰ ساعت 11:49 موضوع | لینک ثابت